EDAFOLOGLOGO2verysmallΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

- "Καταγραφή των θρεπτικών στοιχείων των βαρέων μετάλλων και των υδροδυναμικών ιδιοτήτων των εδαφών για την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφαλείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2007-2010). Φορέας Χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης".

- "Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Γεωπληροφοριακών Εδαφολογικών Δεδομένων Και Οριοθέτησης Αγροτικών Ζωνών της Χώρας (2012-2014).  Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΠΕΚΕΠΕ.

- "Ταυτοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών προστιθεμένης αξίας γεωργικών προϊόντων με τη χρήση μοριακής ανάλυσης, εδαφικών δεικτών και γεωπληροφορικής - ΒΙΟΤΥΠΟ (2011-2015). Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογίας".

- "Ανάλυση εδαφών και παρακολούθηση, Τρίγλια Χαλκιδικής (2007-2010)".

- "Φυσιογραφική και εδαφολογική μελέτη της αμπελουργικής ζώνης Γουμένισσας με τη χρήση GIS (2002-2007)". 

- "Μελέτη βελτίωσης όξινων εδαφών στον Δήμο Ανθεμούντα (2003-2004)".

- "Φυσιογραφική και εδαφολογική μελέτη της αμπελουργικής ζώνης Σιάτιστας - Γαλατινής - Εράτυρας - Πελεκάνου, Κοζάνης - Αιανής, Μεσιανής - Ροδίτη και Βελβενδού με τη χρήση GIS και αναλύσεων εδαφών  (2002-2004)".

- "Μελέτη επιπέδων βορίου σε εδάφη και νερά της περιοχής του τεχνητού φράγματος Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης  (2001-2002)".

- "Εδαφολογική μελέτη αμπελουργικών περιοχών Σαντορίνης", ΕΠΕΤ Ι.

- "Εκτίμηση του κινδύνου αλάτωσης στην πεδιάδα Θεσ/νίκης ως αποτέλεσμα της ανάστροφης ροής του ποταμού Λουδία", ΓΓΕΤ.

- "Εδαφολογική μελέτη αμπελουργικών περιοχών Νάουσας, Αμυνταίου, Μαντινείας, Σκαλάκι Κρήτης", ΕΠΕΤ ΙΙ.

- "Ευρωπαϊκά εργαλεία αξιολόγησης και εκτίμησης για την υποστήριξη της νομοθεσίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων (EVALUWET)", FP5, DG XII.

- "Εφαρμογή φωτοκαταλυτικών μεθόδων των τεχνητών υγροτόπων στην επεξεργασία αστικών λυμάτων", ΠΕΝΕΔ – ΓΓΕΤ.

- "Πρόγραμμα δράσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ., 2003 – 2006, για την υλοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα Globe Wetland του Ευρωπαΐκού οργανισμού διαστήματος", Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- "Διαχείριση λεκανών Ανθεμούντα και Λάντζας (Νομός Θεσσαλονίκης) για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από γεωργικές δραστηριότητες", ΝΑΘ.

- "Επιστημονική στήριξη και εξιδεικεύσεις παραμέτρων και μεθοδολογιών κατά την φάση των διαβουλεύσεων, με σκοπό την κοινή διαχείριση διασυνοριακών λεκανών απορροής στα πλαίσια του INTERREG IIIA – PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ".

- "Επιχειρησιακό σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης", ΝΑΘ.

- "Χαρτογράφηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε προστατευόμενη περιοχή με χρήση τηλεπισκόπησης ασαφούς λογικής και νευρωνικών δικτύων", ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ.

- "Υπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων στη λίμνη Κορώνεια. "(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης).

- "Υπηρεσίες σχεδιασμού εφαρμογής δράσεων συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση προστατευόμενης περιοχής." (Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης).

- "Σχέδιο πρότυπης καλλιέργειας μακροφυκών με χρήσεις στη φαρμακευτική και βιολογική γεωργία." (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -ΕΠΑΛ).

- "Σύμβουλος υποστήριξης της Λειτουργίας του Διασυνοριακού Δικτύου Συνεργασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος. "(Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III/A).

- "Ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγροτόπων σε πολλαπλά επίπεδα με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών)." (Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG/IIIB ARCHIMED). 

- "Υπηρεσίες  εφαρμογής της μεθοδολογίας παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης του ποταμού Στρυμόνα. "(Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III/A).

- "Προκαταρκτική εκτίμηση του βαθμού υποβάθμισης των εδαφών και πρόταση μέτρων αποκατάστασης στην περιοχή όπου διέρρευσαν ρύποι από τον ελεγχόμενο χώρο ταφής απορριμμάτων Ταγαράδων." (Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης).

- "Επιστημονική υποστήριξη έργου για την προστασία ποταμών από ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικά ατυχήματα,  RIVERSHIELD." (Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III/A).

- "Παρακολούθηση του Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, με χρήση τηλεπισκοπικών μέσων." (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης). 

- "Χαρτογράφηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε προστατευόμενη περιοχή με χρήση τηλεπισκόπισης ασαφούς λογικής και νευρωνικών δικτύων. "(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ /Περιβάλλον - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 

- "Πρόγραμμα δράσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - Α.Π.Θ. 2003-2006, για την υλοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο πρόγραμμα Globe - Wetland του Ευρωπαϊκού οργανισμού διαστήματος." (ΥΠΕΧΩΔΕ).

- "Επιχειρησιακό σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας του Νομού Θεσσαλονίκης. "(Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης). 

- "Εφαρμογή φωτοκαταλυτικών μεθόδων και τεχνητών υγροτόπων στην επεξεργασία αστικών λυμάτων"  (ΠΕΝΕΔ 2001 - Υπουργείο Ανάπτυξης/Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας).

- "Ευρωπαϊκά εργαλεία αξιολόγησης και εκτίμησης για την υποστήριξη της νομοθεσίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων, EVALUWET."  (RTD Program Environment  and Climate. DG XII, EU).

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 341 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εδαφολογικός Χάρτης της Ελλάδας

Κλίμακα 1:500.000

  Soil Map of Greece

 

Εδαφολογικός Χάρτης της Ελλάδας

e-Soilbook 

 e Soilbook GR

 

Εδαφολογικός Χάρτης της Περιφέρειας Α.ΜΑ.Θ.

Κλίμακα 1:200.000

 Soil Map of East Macedonia and Thrace Region, Greece